Hva skal vi leve av i framtiden? Hvor kommer framtidens energi fra?

Statoil ønsker å være med på å drive utviklingen mot et lavkarbonsamfunn, og bidra til fortsatt verdiskaping. Dette krever endring, og nye måter å tenke på. For oss handler det om å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjonen, å satse enda mer på fornybar energi og om å ta nye grep innenfor innovasjon og digitalisering.

Statoil har satt seg store mål for årene fram mot 2030. Denne siden er en kalender der du kan se prosjekter som trapper opp satsingen på fornybar energi, prosjekter som vil redusere utslipp fra olje- og gassproduksjon, eller prosjekter som vil sørge for mer energi til å dekke verdens økende energibehov.

Statoil, globalt

Gjennom prosjektet Når gode råd er unge ble vi møtt med gode innspill, spørsmål og perspektiver. Flere av temaene som engasjerer unge i dag, berører problemstillinger og dilemmaer vi som selskap står overfor hver eneste dag.

  • Hva skal Statoil gjøre for å tilpasse seg en lavkarbonframtid?
  • Hvilken rolle vil olje og gass spille?
  • Hva med fornybart?
  • Hva er de neste store stegene innenfor innovasjon og digitalisering?

Vi kan ikke spå om framtiden og si nøyaktig hvordan Statoil vil se ut i 2030, men vi vet at det eneste konstante er endring og at både små og store overraskelser vil møte oss på veien.

Les intervju med bærekraftsdirektør, Bjørn Otto Sverdrup

Bla deg til høyre gjennom årstallene, og bla nedover for å lese mer om temaene.

logo